Past President(s) and Secretary(s)

Past President(s) of IAP BPS since 1976

President Name Year
Dr P C Boplah (Late) 1976-77
Dr DG Benakappa 1977-79
Dr B J Krishna Murthy (Late) 1979-81
Dr B S Panduranga (Late) 1981-82
Dr M Jayram (LAte) 1982-84
Dr [Mrs] Shamantha Kumani Narendran 1984-85
Dr [Mrs] Malathi Yeshwanth 1985-87
Dr Thimmarayappa N M (Late) 1987-88
Dr Suresh Rao Aror 1988-90
Dr Malathi Yeshwanth 1990-91
Dr B V Ramalingasetty 1991-92
Dr C S Kamala 1992-93
Dr D Somasekhariah 1993-94
Dr Shivananda 1994-95
Dr P N Govindrajulu 1995-96
Dr S R Keshavmurthy 1996-98
Dr Kishore D Phadke 1998-99
Dr M Govindraj 1999-2000
Dr Jayoji Rao K 2000-01
Dr P P Maiya 2001-02
Dr Vasanth Kamat 2002-03
Dr M K Chandrashekhara (Late) 2003-04
Dr Nisarga 2004-05
Dr Vasudev N Dhananjay 2005-06
Dr Sriniva G Kasi 2006-07
Dr Jagdish Chinnappa 2007-08
Dr Mahesh Babu 2008-09
Dr Raghupathy 2009-10
Dr Karthik Nagesh 2010-11
Dr Gnanamurthy 2011-12
Dr Kishore P Baindur 2012-13
Dr Shubha Badami 2013-14
Dr B P Karunakara 2014-15
Dr Shantaraj 2015-16
Dr Venkatachalapathy M 2016-17
Dr Geetha Patil 2017-18
Dr. Natesh B H 2018 - 19
Dr. Srinivasa S 2019 - 20
Dr. Ravishankara M 2020 - 21

Past Secretary(s) of IAP BPS since 1976

President Name Year
Dr Mohan Reddy G S (Late) 1976-77
Dr Shivananda 1977-79
Dr Shanthaveerappa R (Late) 1979-81
Dr S Jagadish 1981-82
Dr R Shantaveerappa (Late) 1982-84
Dr HMV Kumar 1984-85
Dr Bhandary 1985-87
Dr K Jayoji Rao 1987-88
Dr K Jayoji Rao 1988-90
Dr G Rajesndran 1990-91
Dr Asha Benakappa 1991-92
Dr Kishore Baindur 1992-93
Dr B M Shivalingappa 1993-94
Dr B M Shivalingaiah 1994-95
Dr Radhakrishna Hegde 1995-96
Dr R N Sarga 1996-98
Dr Arvind Shenoi 1998-99
Dr Anees A Khan 1999-2000
Dr Christi D Savio 2000-01
Dr Salim A Khatib 2001-02
Dr Christi D Savio 2002-03
Dr A Pragalatha Kumar 2003-04
Dr Srinivasa S 2004-05
Dr Mahesh Babu R 2005-06
Dr Gnanamurthy 2006-07
Dr Shaila Bharracharya 2007-08
Dr B P Karunakara 2008-09
Dr Natesh 2009-10
Dr J Harish 2010-11
Dr G V Basavaraja 2011-12
Dr V Prabhakar Murthy 2012-13
Dr Ravishankar Marpalli 2013-14
Dr Ravishankar Marpalli 2014-15
Dr Raghunath C N 2015-16
Dr Raghunath C N 2016-17
Dr Kushal Kumar 2017-18
Dr. Kushal Kumar 2018 - 19
Dr. Sumitha Nayak 2019 - 20
Dr. Sumitha Nayak 2020 - 21